TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Právní služby

Naše společnost nabízí svým klientům širokou škálu právních služeb za zvýhodněných cenových podmínek. Spolupracujícím partnerem je nezávislá advokátní kancelář v Praze, který se specializuje zejména na odborné právní poradenství, sepisování smluv a jiných dokumentů, zastupování klientů v soudních a správních řízení a při jednání s protistranou.

Mezi naše právní služby patří především:

Smluvní právo

Připravujeme smlouvy, sjednáváme a připomínkujeme smlouvy a dohody všeho druhu, jako jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce a úvěru apod. Zařídíme vypracování návrhů, žádostí a podání. Zastupujeme klienta před soudem při sporech vzniklých ze smluv.

Právo nemovitosti

Pro naše klienty sjednáváme a připravujeme smlouvy o převodech bytů, domů i nebytových prostor. Připravujeme návrhy na vklad i na záznam do Katastru nemovitostí a zastupujeme naše klienty v katastrálním řízení. Zařídíme rozdělování spoluvlastnictví, úpravy společného jmění manželů (SJM) a zastoupíme klienta před soudem při sporech týkajících se nemovitostí

Právo obchodních společností a obchodního rejstříku

Poskytujeme komplexní poradenství při akvizicích a převodech obchodních společností, právní audit obchodních společností - Due Diligence, zajistíme přípravu fůzí, změnu právní formy, rozdělení a převod jmění společnosti na společníka. Dokážeme poskytnout sídlo firmy na prestižní adrese. Vypracujeme podklady pro změny ve společnosti a jejich zápis do obchodního rejstříku. Zastoupíme klienta před soudem při sporech týkajících se obchodních společností a zastupování v rejstříkovém řízení.

Rodinné a dědické právo

Naše společnost poskytuje odborné poradenství ve věcech rozvodu, výživného, určování otcovství apod. Zabýváme se poradenstvím při přípravě předmanželských smluv a smluv o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, při majetkovém vyrovnání manželů po rozvodu s důrazem na co největší ochranu klienta, dále sepisováním závětí, listin o vydědění a zastupování klienta v dědickém řízení. Zastupujeme také klienta před soudem při sporných i nesporných právních věcech týkajících se rodinných a dědických poměrů.

Pracovní právo

Nabízíme odborné řešení sjednávání i ukončování pracovního poměru, přípravu a sjednávání pracovně právních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, vytváření pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele. Rovněž při sporech vycházejících z pracovněprávních poměrů zastoupíme klienta před soudem.

Právo duševního vlastnictví a IT právo

Zajišťujeme přípravu a sjednání licenčních smluv a smluv o dílo, smluv autorských, smluv herců a výkonných umělců apod.  Zabýváme se právem patentovým, ochrannými známkami, užitnými vzory a označením původu a zastoupíme klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Daňové a finanční právo

Nabízíme specializované daňové poradenství a možnosti daňové optimalizace. Zastupujeme klienta v daňovém řízení před správcem daně a při vedení sporů se správci daně (finančními a celními úřady). Připravíme koncepty mezinárodních struktur (offshore) s ohledem na optimální zdanění - offshore společnosti. Pomůžeme při aplikaci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění v konkrétním právním případu klienta.

ARSYLINE 2019
Varování

Zavřít