TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

  • Jednatel

Jednatel

Jednatelem se může stát pouze FO, která splňuje podmínky pro provozování živnosti, tj. zletilost, bezúhonnost apod. Jednatelem může být společník nebo i jiná osoba, kterou může jmenovat valná hromada.

Povinností jednatele je

  • jednání v zájmu společnosti
  • péče řádného hospodáře
  • řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
  • vedení seznamu společníků
  • informování společníků o záležitostech společnosti
ARSYLINE 2021
Varování

Zavřít