TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Změna sídla

Vyřídíme změnu sídla Vaší společnosti

Změna sídla společnosti znamená především administrativní proces, který je zakončen změnou zápisu o dané společnosti v obchodním rejstříku. Tento proces může a nemusí být spojen s fyzickým stěhováním provozoven nebo kanceláří firmy. Je to proces, který rádi vyřídíme za Vás, abyste se mohli trvale a soustředěně věnovat svému hlavnímu byznysu. Je to služba, kterou poskytujeme nejen našim klientům, kteří si od nás koupili nebo nechali založit svou společnost, ale také komukoli, kdo nás o tuto službu požádá. Proč? Jsme odborníci, víme, jak to udělat nejrychleji a nejlevněji.

U nás si můžete objednat přesun sídla své firmy na jakoukoli Vaši adresu nebo i na adresu našeho virtuálního sídla pro firmy. Nabízíme sídla pro firmy v Praze v několika atraktivních obvodech i v dalších českých velkoměstech, ale i třeba v okrese Praha západ.

Svým klientům poskytujeme při změně sídla jejich společnosti komplexní služby včetně zápisu změny sídla firmy s.r.o. nebo a.s. v obchodním rejstříku. Náš servis zahrnuje také oznámení změny sídla firmy na příslušné správní orgány.

 Při změně sídla společnosti je důležité rozlišovat dvě základní situace: 

 • Je nutná změna společenské smlouvy společnosti ve formě notářského zápisu
 • Není nutná změna společenské smlouvy

Změna sídla firmy spojená se změnou společenské smlouvy

Ve společenské smlouvě je jako sídlo společnosti uvedena jiná obec, než která je obcí nově požadovaného sídla firmy, anebo ve společenské smlouvě je uvedena konkrétní adresa sídla včetně označení ulice, č.p. apod. V takovém případě je nutné svolat valnou hromadu společnosti (s.r.o. nebo a.s.) a rozhodnout o změně společenské smlouvy formou notářského zápisu, ve kterém jako adresa sídla společnosti bude uvedena obec, ve které se nachází nově požadované sídlo firmy. V tomto případě je rovněž nutno doložit souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy. Ten je nutno předložit s úředně ověřeným podpisem ne starší než 3 měsíce a výpis z katastru nemovitostí. Následuje vypracování návrhu na změnu sídla firmy v obchodním rejstříku, který se předkládá rejstříkovému soudu opatřený kolky. Po zápisu do obchodního rejstříku se změna sídla firmy oznámí příslušným správním orgánům, jako jsou finanční úřad, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna.

Nezapomenout na banku! Nezapomenout na firemní razítka, firemní dokumenty jako jsou faktury, objednávky a dopisní papíry! Nezapomenout na vizitky jednatelů!

Změna sídla společnosti bez změny společenské smlouvy

Ve společenské smlouvě je uvedena jako adresa sídla společnosti pouze obec bez přesnější adresy, a to shodná s obcí, ve které je umístěno nové sídlo společnosti (např. stěhování sídla v rámci Prahy). V tom případě není nutné svolávat valnou hromadu společnosti s.r.o. nebo a.s., ke změně sídla firmy se doloží pouze souhlas majitele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem ne starší 3 měsíce a výpis z katastru nemovitostí. Vypracuje se návrh na změnu sídla společnosti v obchodním rejstříku a opatří se kolky. Následně se opět změna sídla firmy oznámí příslušným správním orgánům, to je zejména finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně.

Nezapomenout na banku! Nezapomenout na firemní razítka, firemní dokumenty jako jsou faktury, objednávky a dopisní papíry! Nezapomenout na vizitky jednatelů! 

Změna sídla společnosti přichází v úvahu zejména v následujících situacích:

1) Změna sídla při převodu ready made společnosti

Pokud od nás koupíte ready made společnost a nebudete využívat poskytnutí virtuálního sídla na původní adrese sídla ready made firmy anebo budete chtít využívat virtuální sídlo jiné, provedeme pro Vás zcela ZDARMA změnu sídla Vaší nové firmy v rámci převodu ready made společnosti a zápisu ostatních změn u této společnosti v Obchodním rejstříku.

2) Změna sídla již založené a fungující firmy

Tuto službu požadují klienti, kteří mají svou společnost založenou a zapsanou do obchodního rejstříku a pouze požadují změnit sídlo firmy na jinou adresu. Existujícím společnostem zajistíme změnu sídla jejich firmy ať s využitím virtuálního sídla od nás anebo i bez využití služby poskytnutí sídla.

Důvodem pro změnu sídla u již existující společnosti bývají nejčastěji tyto situace:

 • Společnost se stěhuje jinam
 • Klient chce přemístit sídlo své firmy na jinou adresu, než je adresa jeho vlastní nemovitosti
 • Sídlo firmy se stěhuje do větších měst - např. Praha, Brno či Ostrava - a to z důvodu snížení pravděpodobnosti počtu nahodilých finančních a jiných správních prověrek a kontrol a také z důvodu zvýšení prestiže společnosti; v takovémto případě zpravidla klient nestěhuje celou provozovnu (kancelář) do velkého města, ale mění si pouze sídlo firmy díky možnosti využití služby poskytnutí virtuální sídla společnosti
 • Ceník změny sídla 

  Změna sídla se změnou společenské smlouvy - 9.900 Kč

  V ceně této změny sídla je zahrnuto:

 • kolek za zápis změn v obchodním rejstříku ve výši 2.000 Kč
 • notářský zápis o změně společenské smlouvy
 • vypracování návrhu na zápis do OR a dodání veškerých potřebných dokumentů
 • garance zápisu změny sídla v obchodním rejstříku
 • Změna sídla bez změny společenské smlouvy - 3.900 Kč

  V ceně této změny sídla je zahrnuto:

 • kolek za zápis změn v obchodním rejstříku ve výši 2.000 Kč
 • vypracování návrhu na zápis do OR a dodání veškerých potřebných dokumentů
 • garance zápisu změny sídla v obchodním rejstříku
 • Cena souvisejících služeb

 • nahlášení změny sídla společnosti na příslušném finančním úřadě a živnostenském úřadě - 1.000 Kč
 • nahlášení změny sídla společnosti na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně - 1.000 Kč
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít