TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

  • Obchodní společnost

Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Společnost je založena zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jako podmínka zápisu společnosti do OR je mimo jiné i řádně umístěné sídlo společnosti.

ARSYLINE 2021
Varování

Zavřít