TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

  • Smlouva o převodu obchodního podílu

Smlouva o převodu obchodního podílu

Smlouva o převodu je smluvní typ upravený obchodním zákoníkem, který umožňuje vlastníkovi obchodního podílu disponovat s tímto podílem a převádět ho na jiné osoby. Je častým úkonem u společností s ručením omezeným.

Zákon přesně určuje, co musí smlouva o převodu splňovat:

  • identifikace společnosti včetně údajů o sídle firmy 
  • písemnou formu
  • prohlášení nabyvatele, který není společníkem, o přistoupení ke společenské smlouvě nebo stanovám
  • úředně ověřená podpisy
  • zda je převod úplatný nebo bezplatný
  • určení převodce a nabyvatele
  • zápis z valné hromady, pokud je převod podmíněn souhlasem valné hromady
ARSYLINE 2021
Varování

Zavřít