TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

  • Základní kapitál

Základní kapitál

Jedná se o peněžní vyjádření souhrnu všech peněžních i nepeněžních vkladů společníků do základního kapitálu společnosti. Je součástí vlastního kapitálu a musí být vyjádřen v české měně.

Výše základního kapitálu závisí na typu společnosti: 

  • u společnosti s ručením omezeným musí být minimálně 200 000 Kč
  • u akciové společnosti 2 000 000 Kč bez veřejné nabídky akcií, 20 000 000 Kč s veřejnou nabídkou akcií
  • u evropské společnosti minimálně ekvivalent k 120 000 EUR a uvedeno v českých korunách k aktuálnímu kurzu ke dni zápisu

Pro všechny výše uvedené společnosti Vám zajistíme i jejich sídlo.

ARSYLINE 2021
Varování

Zavřít