TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Konec anonymních akcií pro akciové společnosti

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti 27.6.2013, ukončil možnost vydávání listinných akcií na doručitele a tím také ukončil anonymitu vlastníků těchto akcií. Akciové společnosti, které byly a budou založeny po tomto datu, již nové akcie na doručitele vydávat nesmějí.

Akciové společnosti založené před tímto datem, které již listinné akcie na majitele vydaly, mají povinnost změnit formu těchto akcií nejpozději do 30.6.2014. Akcionáři vlastnící takové akcie je rovněž nejpozději do 30.6.2014 předloží společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů. Akcionář, který bude v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Po této lhůtě tedy definitivně končí možnost skrytého vlastníka všech akciových společností. Akcie na majitele je / bude možné nadále vydávat, ale pouze v zaknihované formě či jako akcie imobilizované. V obou případech jsou takové akcie uloženy u depositáře cenných papírů, kterému je poskytnuta také informace o jejich majiteli.

Jestliže budou podnikatelé chtít i nadále uchovat anonymitu vlastnictví akciové společnosti, bude pro ně výhodné využít offshore službu naší firmy. Založením offshore společnosti v daňovém ráji bude možno tuto offshore společnost učinit jediným akcionářem jiné akciové společnosti. Neveřejné rejstříky firem v daňových rájích mohou zajistit vysoký stupeň anonymity zde registrovaných společností.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít