TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Převod ordinace (lékařské praxe) na s.r.o.

Lékaři provozující soukromou praxi velmi často podnikají jako OSVČ, tedy jako fyzické osoby. Tento způsob je však doprovázen řadou nevýhod, mezi něž například patří, že ručí celým majetkem. To však není jediná nevýhoda. Daleko výhodnější je provozovat ordinaci jako společnost s ručením omezeným.

Shrneme zde přehledně pro a proti – rozdíly mezi podnikáním jako OSVČ a jako s.r.o.:

Nevýhody OSVČ

 • OSVČ ručí celým svým majetkem, zatímco podnikatel v s.r.o. pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti
 • OSVČ kromě placení daně z příjmu platí ještě vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění
 • OSVČ sice nemusí vést podvojné účetnictví, což se může na první pohled jevit jako výhoda, daňová evidence však neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • OSVČ v případě nemoci nemůže delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • lékařskou praxi, kterou provozuje fyzická osoba, nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nájemní smlouvu apod.
 • lékařskou praxi provozovanou OSVČ také nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka – lékaře, je nutno znova provést celý proces registrace včetně výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami
 • soukromá lékařská praxe provozovaná fyzickou osobou není předmětem dědického řízení
 • před ukončením praxe je nutno 3 měsíce předem požádat o zrušení registrace a předat zdravotnickou dokumentaci registrujícímu správnímu orgánu

Výhody s.r.o.

 • v případě, že lékař založí s.r.o., stane se zaměstnancem vlastní společnosti, sám si bude vyplácet přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které bude odvádět pouze ze mzdy, kterou si vyplatí
 • v s.r.o. platí nižší sociální a zdravotní pojištění – jen do výše osobního příjmu, nikoli celkového měsíčního příjmu firmy
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje praxe nulová – lékař tedy může odejít do důchodu s čistým příjmem z praxe
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • společnost s ručením omezeným má větší společenskou prestiž, získá-li si tedy nějaká lékařská praxe mezi pacienty dobré jméno, lze ji výhodně prodat, pokud se její zakladatel osobně rozhodne pro ukončení lékařské praxe
 • řízením své firmy může lékař pověřit jednatele
 • zavedenou firmu lze předat potomkům a výběrová řízení na uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami už nejsou nutná, vše je automatické
 • lékařská praxe ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Provozujete-li tedy lékařskou praxi jako soukromá osoba, zvažte převod své praxe na společnost s ručením omezeným, naše firma Vám poskytne ty nejlepší podmínky – založíme Vaši společnost rychle a za dobrou cenu nebo Vám prodáme společnost již hotovou a zřídíme pro Vás předmět činnosti - Provozování nestátního lékařského zařízení.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít