TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Změna sídla společnosti v Obchodním rejstříku

Sídlo společnosti je nutné zapsat do obchodního rejstříku již při podávání prvního návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Při změně sídla společnosti je potřeba mít zákonem dané dokumenty:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • souhlas vlastníka s umístěním sídla a případně další dokumenty (závisí na rozsahu změny)

V případě, že se jednatelé rozhodnou pro změnu pouze v rámci jedné obce, tak není potřeba měnit společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, pakliže je v těchto dokumentech uvedeno jako sídlo firmy pouze název této obce uvedení konkrétní ulice. Pokud je však sídlo společnosti v jiném městě či je ve společenské smlouvě uvedeno plnou adresou, je potřeba změnit i společenskou smlouvu a to ve formě notářského zápisu. 

V návrhu na zápis do obchodního rejstříku, ve kterém se navrhuje změna sídla společnosti, již musí být uvedena plná adresa sídla společnosti včetně ulice, čísla popisného a PSČ.

K návrhu je nutné přiložit následujíc dokumenty: 

  • doložení o provedení právního úkonu – např. rozhodnutí společníků, notářský zápis z valné hromady, rozhodnutí statutárního orgánu.

Pokud dojde ke změně zakladatelského dokumentu (změna do jiného města) je potřeba vše dodat ve dvou kopiích. Dokument, který zahrnuje plné znění zakládajícího dokumentu (společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny).

  • souhlas s poskytnutím sídla
  • výpis z katastru nemovitostí (musí být z něho patrné, že osoba, která dala souhlas s umístěním sídla má vlastnické právo s nemovitostí nakládat)
  • kolek v hodnotě 2 000 Kč

Bez přiložení těchto dokumentů by změna sídla společnosti nebyla možná. Po obdržení návrhu soud rozhoduje do pěti dnů od podání návrhu.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít