TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Kde všude nahlásit či přepsat změnu sídla společnosti

  • Společenská nebo zakladatelská smlouva

Pokud se jednatelé rozhodnout pro změnu sídla společnosti je potřeba změnit společenskou smlouvu, pokud je změna do jiného města.

  • Obchodní rejstřík

Každou změnu sídla je potřeba v prvním kroku provést i v obchodním rejstříku. To se provádí do 90 dnů od rozhodnutí změny sídla formou podání návrhu na zápis obchodního rejstříku na příslušný rejstříkový soud.

  • Živnostenský úřad

Od zápisu změny sídla firmy do obchodního rejstříku a schválení této změny sídla firmy soudem, je nutné, aby společníci do 15 dnů oznámili tuto změnu sídla na živnostenském úřadě. Oznámení se provádí podáním tzv. změnového listu.

  • Finanční úřad

Stejná lhůta jako u živnostenského úřadu platí i pro finanční úřad. Změna sídla firmy   musí být oznámena do 15 dnů příslušnému finančnímu úřadu. Toto oznámení se provádí dvěma způsoby – změnu doložit výpisem z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci nebo změnu doložit novým živnostenským oprávněním.

  • Sociální a zdravotní pojišťovna

Pokud má společnost zaměstnance musí změnu sídla firmy oznámit do 8 dnů na příslušném úřadě sociální pojišťovny a také i na jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít