TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Proces změny sídla společnosti krok za krokem

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je náležitost nutná k zápisu společnosti do veřejného rejstříku. Sídlo může být umístěno ve vlastních prostorách podnikatele nebo v prostorách pronajatých nebo také v sídle virtuálním.

Změna sídla společnosti je administrativní proces vedoucí ke změně zápisu v příslušném veřejném rejstříku. Pokud je v zakladatelském dokumentu zapsáno jako sídlo společnosti pouze jméno obce, je změna sídla společnosti při jejím přesunu pouze v rámci této obce mnohem snazší než v případě, že je adresa uvedena včetně všech detailů.

Důvody pro změnu sídla společnosti

Ke změně sídla společnosti přistupuje podnikatel, který se rozhodne fyzicky přestěhovat kancelář nebo provozovnu na jinou adresu, podnikatel, který nechce nadále mít sídlo své společnosti na své adrese ve své vlastní nemovitosti, podnikatel, který má v úmyslu zřídit sídlo na lukrativní adrese ve větším městě a konečně také podnikatel, který zakoupil ready made firmu, která je v rejstříku již zapsána a jejíž adresa mu nevyhovuje.

Proces změny sídla

  • Změna sídla u společnosti již existující, která je již zapsána se svým sídlem do obchodního rejstříku, může probíhat podle dvou scénářů:
  • Bez notářského zápisu: Společnost má v zakladatelské listině, popřípadě ve společenské smlouvě uvedený jako sídlo pouze název obce a mění své sídlo v rámci této obce – v takovém případě není nutná změna těchto zakladatelských dokumentů, není tedy nutný notářský zápis. Provede se pouze návrh na zápis změny sídla do veřejného rejstříku, který se doloží výpisem z katastru nemovitostí a souhlasem majitele příslušné nemovitosti s umístěním sídla, který nesmí být starší než 3 měsíce.
  • S nutností notářského zápisu: Společnost mění sídlo mezi dvěma různými obcemi, popřípadě se jedná o starší, dříve založenou společnost, která má v zakladatelské listině, popřípadě ve společenské smlouvě zapsanou přesnou konkrétní adresu. V takovém případě je zapotřebí změnit příslušný zakladatelský dokument, a to formou notářského zápisu; ten se spolu s výpisem z katastru a se souhlasem majizele nemovitosti s umístěním sídla ne starším než 3 měsíce stane přílohou k návrhu na zápis do rejstříku.
  • Změna sídla u společnosti, která byla zakoupena jako tzv. ready made firma, má v rejstříku zapsané sídlo, které kupujícímu nemusí vyhovovat. V rámci prodeje ready made společnosti však prodejce původní sídlo změní společně s převodem na nového majitele v rámci jednoho zápisu do rejstříku. Obě tyto změny jsou zpravidla zahrnuty již v samotné ceně ready made společnosti.

Změnu sídla společnosti pro vás rychle, odborně a za dobrou cenu zařídí naši experti z poradenské firmy Profisídla, neváhejte se na nás obrátit.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít