TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Vytvoření společnosti sro

Vytvoření společnosti s ručením omezeným představuje zatím v České republice poměrně složitý administrativní proces. Tento proces začíná rozhodnutím budoucích společníků o založení společnosti a v ideálním případě končí zápisem nové sro do obchodního rejstříku.

Sro jako forma obchodní společnosti je právnická osoba, která je vytvořena v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK).

Založení společnosti je právní akt spočívající v sepsání a podpisu společenské smlouvy nebo v případě jediného zakladatele sepsání zakladatelské listiny, v obou případech má dokument formu veřejné listiny.

K vytvoření společnosti sro je důležité se připravit na následující náležitosti:

Je nutno mít jasno o názvu firmy, je nutno ověřit v obchodním rejstříku - www.justice.cz, že již není zaregistrován název stejný nebo zaměnitelný.

Rovněž je nutno včas vybrat sídlo společnosti a doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce.

Dále je nutno mít jasno o předmětu podnikání, protože oprávnění podnikat v dané oblasti vzniká při založení s.r.o. až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě.

Pro zápis do obchodního rejstříku je také nutno uvést společníky nové společnosti s ručením omezeným, jejich identifikační údaje a výši jejich podílu. Rovněž je nutno uvést identifikační údaje budoucích statutárních orgánů jednatelů společnosti.

Následuje podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V okamžiku zápisu nové společnosti s ručením omezeným tato společnosti je vytvořena - začne existovat, získá právní subjektivitu a může nabývat práv a povinností.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít