TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Ready made společnosti 2012

Nákupem ready made firmy řeší v dnešní době svou situaci stále více podnikatelů, kteří potřebují začít podnikat co nejdříve a nechtějí ztrácet čas administrativou spojenou se zakládáním firmy vlastními silami.

Velkou výhodou ready made firem je jejich nulová obchodní historie, která samozřejmě zaručuje naprostou bezdlužnost a žádné závazky.

Jsou ale situace, ve kterých mají větší šanci na úspěch a společnosti starší, s delší historií. Jde např. o případy, ve kterých klient potřebuje firmu se starším datem vzniku za účelem poskytnutí bankovního úvěru. V bance působí mnohem důvěryhodněji firma, která již delší dobu na trhu úspěšně působí. Dalším důvodem, pro který podnikatelé upřednostňují starší firmu, je účast ve výběrových řízeních nebo plánování krátkodobého jednorázového projektu.

Na základě rostoucí poptávky po společnostech, které již za sebou mají nějakou podnikatelskou minulost, nabízejí nyní firmy specializované na zakládání a prodej společností také ready made společnosti 2012 nebo i starší, zkrátka firmy s historií.

Tyto společnosti jsou nejprve odkoupeny od původních majitelů, podrobeny důslednému auditu a následně nabízeny klientům k převodu na jejich osoby. Zásadně se firmy odkupují od prověřených podnikatelů, kteří se zároveň při odkupu své firmy zaručují za její 100% bezdlužnost a za řádně vedené účetnictví a plnění všech právních předpisů po celou dobu existence společnosti.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít