TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Klíčové faktory založení sro

Společnost s ručením omezeným, s.r.o., sro – nejčastěji zakládaná právnická osoba v České republice – je oblíbená především pro svou jednoduchou správu a nenáročné obchodní vedení. Její založení však tak triviální není, naopak je to proces celkem složitý a časově náročný, v závislosti na počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury dané společnosti může v naší republice zabrat až 2 měsíce času.

A bez kterých kroků se založení společnosti s ručením omezeným neobejde?

Klíčové faktory založení sro jsou následující:

 • obchodní firma (název) společnosti – předtím, než zvolíte název své budoucí firmy, přesvědčte se v obchodním rejstříku na stránkách www.justice.cz, že tam již není zapsán název stejný nebo zaměnitelný
 • sídlo společnosti
  • sídlo může mít podnikatel na vlastní adrese; pokud není nemovitost jeho majetkem, musí doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce. V případě, že ještě není nemovitost zapsána v katastru, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii
  • sídlo společnosti může být také virtuální, taková sídla poskytují specializované firmy těm podnikatelům, kteří nemohou nebo nechtějí mít sídlo své firmy na své adrese a nepotřebují k provozu svého podniku vést stálou kancelář
 • předmět podnikání - oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká při založení s.r.o. až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě, v případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce se musí prokázat prohlášením odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis), v případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)
 • společníci - společníkem neboli vlastníkem společnosti může být při založení s.r.o. fyzická nebo právnická osoba
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu, výši obchodního podílu
  • česká právnická osoba uvede obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce, výši obchodního podílu
  • zahraniční právnická osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, a uvede výši obchodního podílu
 • statutární orgán – jednatel - jednatelem společnosti s ručením omezeným (tím, kdo za ni jedná a kdo ji zastupuje) může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také právnická osoba.
  • jednatel – občan ČR uvede jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
  • jednatel – občan EU uvede jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
  • jednatel – občan zemí mimo EU uvede jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
 • registrace k DPH – lze podat přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty
 • základní kapitál – každý podnikatel si může určit jeho výši, minimální výše základního kapitálu je podle zákona 1 Kč, doporučuje se však alespoň 200.000 Kč
ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít