TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Jak začít podnikat

Podstatou podnikání je prodej produktů – zboží nebo služeb – zákazníkovi. Začít podnikat tedy znamená vymyslet produkt, zrealizovat jeho výrobu a zajistit jeho odbyt.

Předpokladů pro úspěšné zahájení podnikání je hned několik.

V podnikání hraje samozřejmě zásadní roli samotná osobnost budoucího podnikatele: Musí mít nápad, dostatek zdravého sebevědomí a potřebné znalosti nejenom v oblasti odborné, ale měl by mít i potřebné právní povědomí o možných formách podnikání.

Budoucí podnikatel musí samozřejmě věřit svému nápadu a jeho uskutečnitelnosti, musí mít promyšlenou realizaci svého nápadu a musí se umět postarat i o to, aby se produkt dostal ke klientům.

Záleží samozřejmě na typu produktu, jak velká počáteční finanční investice bude k jeho vývoji a realizaci potřebná. Podnikatel může mít vlastní zdroje nebo může o počáteční kapitál požádat investora, může se pokusit získat bankovní úvěr apod.

K získání klientů v podnikatelské praxi slouží nejrůznější marketingové nástroje a postupy, zvolit přiměřenou formu reklamy je rovněž umění, které se podnikatel postupně naučí.

Každý podnikatel, který své podnikání myslí vážně, musí zvolit nějakou formu pro své podnikání. Úplný začátečník se často spokojí s pouhým živnostenským listem a podnikáním jako OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. Brzy však často zjistí, že postavení OSVČ je v tržním prostředí mnohem zranitelnější než postavení společnosti. V takovém případě potom podnikatelé uvažují o založení společnosti s ručením omezeným nebo i akciové společnosti. Ti, kteří se pro získání společnosti rozhodnou, mají možnost si společnost založit svépomocí a absolvovat dlouhou pouť po úřadech plnou byrokratických nástrah, oslovit firmu specializovanou na zakládání společností nebo firmu, která prodává společnosti již hotové, tzv. ready made firmy.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít