TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Právní úprava názvu společnosti

Podnikatel, který se chystá založit novou firmu, musí dbát na to, aby její název byl jedinečný. Především je to z toho důvodu, že rejstříkový soud zapíše do obchodního rejstříku pouze takovou firmu, jejíž název není totožný, podobný nebo zaměnitelný s firmou, která už v rejstříku zapsána je. Další, poněkud „soft“ důvody, jsou pochopitelně snaha každého podnikatele odlišit se názvem od konkurence, dát názvem zřetelně najevo například obor podnikání, upoutat nápaditostí názvu budoucí klienty apod.

Při zakládání firmy je proto vhodné nechat si poradit odborníkem na právní záležitosti související se zakládáním společností, který má dostatečnou erudici v této oblasti a dokáže poradit, jak se vyhnout zbytečným komplikacím při zápisu do obchodního rejstříku.

Obecně je název právnické osoby upraven paragrafy č. 132 až 135 nového občanského zákoníku (NOZ). Podle zákona název právnické osoby nesmí být zaměnitelný s názvem jiné osoby a nesmí být klamavý. Nově bude možno v názvu právnické osoby použít jméno jakéhokoliv člověka, který má k právnické osobě zvláštní vztah. Člověk, jehož jméno má být ve firmě právnické osoby použito, musí udělit k tomuto souhlas. Pokud tento člověk už nežije, souhlas udělí jeho manžel/ka, zletilé děti apod. Dříve bylo možné použít do názvu společnosti pouze jméno osoby společníka nebo člena.

Analogicky bude také možno, aby se v názvu právnické osoby uplatnil typický prvek pocházející z názvu jiné právnické osoby i v případě, kdy tyto společnosti nepřísluší jednomu koncernu. I zde platí, že tento příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nesmí být v názvu použit bez jejího souhlasu a že názvy musí být rozlišitelné. Tento princip je využitelný pro právnické osoby, které jsou v nějakém vzájemném vztahu, jako je třeba fakt, že mají stejného zakladatele.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít