TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Právní povinnosti týkající se sídla společnosti

Příslušné zákony přesně udávají povinnosti spojené se sídlem společnosti, mezi které zejména patří:

  • označení sídla společnosti názvem a identifikačním číslem
  • zajištění přebírání písemností zasílaných na sídlo společnosti 
  • zajištění kontaktu s veřejností a státními úřady v sídle společnosti

Dalšími povinnostmi spojenými se sídlem společnosti je např.: 

  • sídlo společnosti musí být uvedeno na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách i webových stránkách 
  • prokázání vlastnického nebo užívacího práva k prostorám, kde je sídlo společnosti
  • při změně sídla společnosti podat návrh na změnu bez zbytečných odkladů a nahlásit změnu všem příslušným úřadům (do 8 dnu sociální a zdravotní pojišťovně, do 15 finančnímu a živnostenskému úřadu)
  • nesplňuje-li sídlo firmy výše uvedené podmínky, úřady mohou společnost pokutovat nebo dokonce rozhodnout o jejím zrušení či likvidaci
  • zároveň podle § 19c občanského zákoníku z roku 2009 však sídlo firmy nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.
ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít