TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Založení a vznik obchodní korporace

Obchodní korporace jsou právnické osoby ustanovené podle zákona č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK).

Tento zákon definuje obchodní korporaci jako obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. Společnosti se potom dělí na osobní společnosti, což jsou veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, dále na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, což jsou kapitálové společnosti, a evropské společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

§ 8 zákona o korporacích stanoví, že obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí. V případě, že společnost může založit jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny. Podpisem zakladatelských dokumentů je společnost založena, ale zatím nevznikla.

Poté je nutno podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Teprve po zápisu společnosti do obchodního rejstříku tato společnost vzniká, začne existovat, získá právní subjektivitu a může nabývat práv a povinností.

Založení a vznik obchodní korporace jsou tedy dva odlišné termíny, které není možno zaměňovat.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít