TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Výhody offshore společnosti

Offshore společnost je firma založena v oblastech, kterým se říká y důvodu nízkého či žádného zdanění daňové ráje.

Hlavní výhody offshore firmy

  • neexistuje daň z příjmu
  • offshore společnosti nemají povinnost vést účetnictví a podávat daňové řádné přiznání
  • offshore firmy mají povinnost platit pouze roční paušální daň, která se pohybuje řádově ve stovkách dolarů

Dalšími výhodami jsou: 

  • utajení a anonymita vlastníků společnosti
  • ochrana soukromí
  • žádné omezení týkající se vlastnictví akcií
  • žádné požadavky na splacený základní kapitál
  • žádné omezení ohledně fúzí a akvizic
  • roční poplatek je bez ohledu na výši příjmu
  • žádné devizové omezení

Daňové motivy

Prvotním a základním impulsem pro založení offshore společnosti   je samozřejmě vidina daňové úspory díky nulové dani z příjmu. Danění se v offshore destinacích neprovádí procentuální sazbou, jak známe v České republice, ale spočívá v uhrazení fixní paušální částky, která není závislá na výši výnosů společnosti. Zdanění plněné v mateřské zemi fakturuje offshore společnost a výnos zůstává na jejich účtech. Tyto prostředky lze dále investovat do mateřské země (ČR) například formou nízkoúročené půjčky vlastní firmě.

Právní motivy a ochrana majetku

Je možné uspořádat vztahy mezi společníky jiným způsobem než v České republice. Není také nutné předkládat účetní výkazy a daňové přiznání, zprávy pro obchodní rejstřík nebo obchodní věstník. Ochrana majetku je využívána např. před nároky budoucích věřitelů, dědických řízení nebo před zájmem byrokratických aparátů.

Anonymita vlastníků

Offshore společnost vlastní akcionáři a řídí ji ředitelé. Pro zajištění anonymity lze využít jmenovaného akcionáře a ředitele. Osoba skutečného vlastníka offshore firmy je tedy v utajení pro jakoukoliv třetí osobu mimo offshore společnost a vykonává vlastnická práva na základě notářsky ověřené a apostilované plné moci. Ta mu umožňuje jednat jménem offshore společnosti, uzavírat smlouvy, spravovat bankovní účty nebo zakládat pobočky a dceřiné společnosti.  

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít