TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Co je ready made společnost

Ready made firma je již předzaložená společnost, která slouží k dalšímu prodeji. Velkou výhodou je, že ready made společnosti jsou již zapsány v obchodním rejstříku, mají tedy svůj zapsaný název, sídlo, jednatele, své IČO a plně splacený základní kapitál.

Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavým administrativním procesům, které zakládání obchodních společností provází.

Podle studie Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj Doing Business je Česká republika na 64. místě žebříčku srovnávající náročnost podnikání v 183 ekonomikách světa. V porovnání administrativní náročnosti již klesá na 138. místo. V rámci této kategorie byly vzaty v potaz úkony, které je potřeba na začátku podnikání provést, doba, po kterou je třeba vydržet, než úřady požadavky vyřídí, náklady s tím spojené a výše minimálního kapitálu společnosti.

Při výběru ready made společností máte na výběr jak z akciových společností, společností s ručením omezeným nebo evropských společností. Záleží, co firma od které odkup plánuje, zrovna v daném okamžiku nabízí. Předregistrované společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (určení předmětu podnikání, registraci k dani z příjmu právnických osob atd.), nesmí mít žádné závazky a nesmí vyvíjet před prodejem žádnou obchodní činnost.

Při koupi předzaložené společnosti si zákazník může vybrat nejen předmět podnikání, ale také dobu, po jakou je společnost zapsána v obchodním rejstříku. Pokud nechcete společnost, která byla založena např, před 3 měsíci, můžete zvolit i společnosti z minulý let, samozřejmě za vyšší cenu.

Starší ready made společnosti jsou vhodné pro získání bankovních úvěrů, státních dotací nebo jiných půjček.

S ready made společností je možné disponovat od okamžiku konán valné hromady, kdy dojde k odvolání současného jednatele a zvolení nového. Zápis změn do obchodního rejstříků pak trvá minimálně 5 pracovních dnů.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít