TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Jakou funkci mají daně?

Daň je platba, jejíž placení je ze zákona povinné. Daně jsou příspěvkem do veřejných rozpočtů. Mezi nejdůležitější funkce daní patří:

Fiskální funkce

Fiskální funkce je primární funkce daní, finanční prostředky z vybraných daní mají schopnost naplnit veřejný rozpočet.

Alokační funkce

Finanční prostředky z vybraných daní se dostanou na potřebné místo. Stát může prostřednictvím daňových úlev poskytovat zvýhodnění, tzv. nepřímou daňovou úlevu nebo usměrnit preference spotřebitelů.

Redistribuční funkce

Daně se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším.

Stabilizační funkce

Prostřednictvím této funkce mohou daně přispívat např. ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. V období konjunktury daně odčerpávají do rozpočtů vyšší díl a zároveň dělají rezervu na horší časy. V období stagnace zase pomáhají ekonomiku nastartovat.

Stimulační funkce

Příkladem pozitivní stimulace jsou např. \"daňové prázdniny“ – forma snížení daně konkrétní osobě za předpokladu, že daňový subjekt splní určité podmínky, např. zvýší investice, zavede nové technologie, vytvoří nová pracovní místa, podporuje vědu a výzkum apod. Naopak negativní stimulací jsou např. spotřební daně na alkohol a cigarety.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít