TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Právní úprava sídla společnosti

Sídlo je pro každou společnost povinné, bez sídla nelze žádnou společnost zapsat do obchodního rejstříku. Neplatí však, že by nutně muselo zapsané sídlo společnosti souhlasit s fyzickým umístěním kanceláří nebo provozoven této společnosti. V souladu s novým občanským zákoníkem platí, že formální sídlo zapsané do obchodního rejstříku má hlavní význam, každý se však může dovolat skutečného sídla právnické osoby.

Při stěhování sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí je nutno tento záměr zveřejnit s uvedením adresy nového sídla a právní formy alespoň tři měsíce před předpokládaným termínem změny. Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do obchodního rejstříku.

Právní náležitosti sídla právnické osoby jsou upraveny v paragrafech 136-143 zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 3.2.2012 s účinností od 1.1.2014 - nový občanský zákoník (NOZ).

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít