TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Vznikem společnosti Vaše povinnosti k úřadům nekončí!

I když již má Vaše společnost řádně zapsaná v obchodním rejstříku a má přidělené IČO, nesmíte zapomenout na registraci u dalších úřadů.

Správa sociálního zabezpečení

Pokud podnikatel úspěšně dokončil založení společnosti a zahájí pod touto společností samostatnou výdělečnou činnost, musí to nejpozději do 8 dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil činnost, oznámit okresní správě sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojišťovna

Do 8 dnů od vzniku společnosti je potřeba nahlásit své zaměstnance u příslušných zdravotních pojišťoven.

Finanční úřad

Od obdržení oprávnění k podnikatelské činnosti je povinností do 30 dnů podat přihlášku k registraci daně z příjmu a dalších daní u místně příslušného správce daně (finančního úřadu odpovídající místu, kde je umístěno sídlo společnosti).

Úřad práce

Do 10 kalendářních dnů je zaměstnavatel povinen oznámit volná pracovní místa a jejich charakter úřadu práce. Do 10 dnů musí také oznámit obsazenost těchto volných pracovních míst. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Zápisem společnosti do obchodního rejstříku mimo jiné vzniká povinnost vést (podvojné) účetnictví.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít