TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Sídlo firmy v bytě

Proč ne? Na první pohled se taková praxe může jevit jako nejúspornější. Navzdory určitým finančním úsporám to ale nemusí být vždy nejvýhodnější.

Uvedeme zde hned několik nevýhod sídla firmy ve vlastním bytě nebo domě.

Majiteli společnosti se sídlem v bytě může hrozit exekuce majetku, který této společnosti nepatří. Exekutor při exekuci začne zabavovat veškerý majetek, který se v sídle společnosti nachází, a jen těžko se mu dokazuje, že právě tento konkrétní majetek je osobním vlastnictvím jiného člena podnikatelovy rodiny a firmě vůbec nenáleží.

Ochrana soukromí rodiny je dalším důvodem hovořícím proti umístění sídla firmy v bytě. Každá firma totiž musí zajistit, aby v místě jejího sídla byl umožněn kontakt společnosti s veřejností a zejména s představiteli orgánů státní správy. Živnostenský nebo stavební úřad má např. v některých případech právo provádět prohlídky provozovny. Tuto povinnost musí tedy podnikatel splňovat i v případě, že sídlo své společnosti umístil do bytu, který sdílí se svou vlastní rodinou.

Důležité je také si uvědomit, že sídlo společnosti v bytě, který je součástí bytového domu, podléhá souhlasu majitele nemovitosti s umístěním firmy. Je tedy třeba mít souhlas bytového družstva, souhlas společenství vlastníků jednotek, popřípadě souhlas majitele činžovního domu či majitele nájemní vily apod. V některých případech může být sídlo společnosti v bytě dokonce v rozporu se zákonem: sídlo právnické osoby smí být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti. Právnická osoba potřebuje k zápisu svého sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění souhlas majitele prostor, v nichž bude její sídlo umístěno. Souhlas se sídlem firmy slouží jako podklad pro zápis firmy do obchodního nebo živnostenského rejstříku. 

Další zásadní důvod hovořící proti umístění sídla společnosti do vlastního bytu je potom prestiž, image společnosti, která je na dobré adrese rozhodně lepší než v bytě.

Naše firma Profisídla.cz má řešení pro každého podnikatele, který má sídlo firmy ve vlastním bytě a nechce si pořizovat a udržovat v provozu žádnou vlastní fyzickou kancelář. Nabízíme Vám virtuální sídlo pro Vaši firmu. Naše sídla jsou umístěna na prestižních adresách v Praze, Brně, Ostravě nebo Kladně a služba zahrnuje jak souhlas majitele příslušné nemovitosti s umístěním sídla pro Vaši firmu, tak další služby týkající se přebírání a předávání doručené pošty nebo dokonce možnost krátkodobého pronájmu kanceláří pro účely Vašich schůzek s úřady, obchodními partnery nebo Vašimi klienty.

Využijte nabídky sídla pro Vaší firmu od naší společnosti a vyhněte se tak případným problémům.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít