TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Splacení vkladů u založené společnosti

Společnost před svým vznikem nemůže nabývat majetek, protože nemá právní subjektivitu.

Z tohoto důvodu se při procesu založení společnosti ve společenské smlouvě pověřuje konkrétní osoba, která spravuje splacené vklady, které musí být splaceny ještě před vznikem společnosti, tato osoba se nazývá správce vkladu.

Správcem vkladu mlže být pověřen některý ze zakladatelů společnosti nebo v případě peněžitých vkladů i pověřená banka. Banka musí s tímto výkonem funkce souhlasit prostřednictvím smlouvy o správě vkladu, kde je obsaženi i zřízení účtu, na který se budou vklady splácet.

Správce vkladu má povinnost o vklady řádně pečovat a vydává písemné prohlášení o splacení vkladu. Pokud správce vkladu uvede vyšší částku, než tu, která je splacena, ručí věřitelům za jejich závazky do výše rozdílu a to po dobu 5 let od zápisu společnosti.
Vznikem společnosti se vklady stávají majetkem společnosti a může s nimi volně disponovat.

Společnost s ručením omezeným

  • minimální výše základního kapitálu - 200 000 Kč
  • nejnižší možný vklad - 20 000 Kč
  • rozsah splacení vkladu při vzniku - 30% každého vkladu, celkem minimálně 100 000 Kč
  • doba splaceni vkladu - nejvýše do 5 let vzniku

Akciová společnost

  • minimální výše základního kapitálu - 2 000 000 Kč
  • nejnižší možný vklad - takový, aby součet byl minimálně 2 000 000 Kč
  • rozsah splacení vkladu při vzniku - 30% jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio
  • doba splaceni vkladu - nejdéle do 1 roku od vzniku společnosti

V případě nepeněžitých vkladů musí být jejich hodnota určena znaleckým posudkem a musí být splaceny před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

U věci nemovité musí vkladatel předat správci písemné prohlášení o splacení vkladu spočívajícího v nemovitosti s úředně ověřeným podpisem a zároveň předat vkládanou nemovitost.

U věci movité je vklad splacen předáním věci správci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.

Tip pro Vás: neváhejte využít naší nabídky virtuální kanceláře  pro Vaši společnost!

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít