TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Sro za korunu

Založení společnosti s ručením omezeným, zkratkami také označované jako s.r.o. nebo sro, je od začátku roku 2014 výrazně snazší než dřív, zejména proto, že nový zákon o obchodních korporacích snížil vklad na pouhou jednu korunu.

Pořídit si tedy sro za korunu není nic nemožného. Samozřejmě že jde o nadsázku, protože mluvíme-li zde o koruně, mluvíme o pouhém základním vkladu do jmění společnosti. (Citace ze zákona o korporacích: § 142 - (1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.) Nezmiňujeme zde administrativní poplatky, které je nutno zaplatit úřadům – rejstříkovému soudu, živnostenskému úřadu atd.

Začínající nebo nezkušení podnikatelé, kteří se rozhodnou založit si sro za korunu bez cizí pomoci, mohou na své cestě po úřadech často narazit na překážky, které jim začátek podnikání znepříjemní, pozdrží nebo prodraží.

Pokud se ale obrátí na renomovanou poradenskou firmu, jakou je např. naše společnost Profispolečnosti.cz, setkají se zde s odborníky, kteří bez zbytečných výdajů a zdržení celý proces založení společnosti provedou za velmi dobrou cenu nebo dokonce nabídnou ke koupi již hotovou, tzv. ready made společnost, která je připravena k podnikání okamžitě.

Nutno však připomenout, že výše vkladu společnosti je údaj, na který se podívají obchodní partneři a možní budoucí klienti společnosti a podle výše vkladu si udělají úsudek o důvěryhodnosti té které firmy. Proto i přesto, že zákon umožňuje takto nízkou, symbolickou výši vkladu do společnosti, my doporučujeme našim klientům zakládat společnosti s vkladem alespoň ve výši původně povinných 200.000 Kč. Zvýší to už na první pohled prestiž společnosti a v případě, že si od nás koupíte ready made společnost, základní jmění se převádí pouze účetně, takže tuto částku také splácet nemusíte.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít