TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Rozhodnutí jednatele o změně sídla

Změna sídla je akt, ke kterému se může svobodně rozhodnout jednatel kterékoli společnosti. Tento akt předpokládá splnění několika podmínek. Pokud jde o změnu sídla společnosti z jedné obce do druhé, je nutno změnit současně i zakladatelskou listinu. Tato změna vyžaduje souhlas všech společníků společnosti nebo zápis o rozhodnutí valné hromady pořízený formou notářského zápisu. Rozhodnutí jednatele o změně sídla z jednoho města do jiného či z jedné obce do jiné vyžaduje náročnější i dražší administrativní proces než změna v rámci jedné obce nebo města. K provedení změny sídla společnosti v rámci jednoho města nebo jedné obce není nutné rozhodnutí formou notářského zápisu, stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu, tedy jednatele společnosti.

Rozhodne-li se jednatel ke změně sídla společnosti, za kterou jedná, nejprve podá návrh na zápis změny do obchodního rejstříku k příslušnému rejstříkovému soudu. Zároveň je nutno předložit další dokumenty: rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady, plné znění zakládajícího dokumentu a stanov společnosti, souhlas s poskytnutím sídla, výpis z katastru nemovitostí a kolek v hodnotě 2 000 Kč.

Nové sídlo společnosti musí splňovat veškeré zákonem dané povinnosti, to znamená, že musí být označeno názvem a identifikačním číslem společnosti, musí zajistit korespondenční dostupnost společnosti, musí tedy na něm být poštovní schránka a konečně musí zajistit možnost kontaktu s veřejností a státními úřady.

Rejstříkový soud rozhodne do 5 dnů po tom, co obdrží návrh. Společnost pak musí o proběhlé změně sídla do 15 dnů od rozhodnutí soudem informovat další příslušné úřady, především živnostenský úřad a finanční úřad. Pokud má firma zaměstnance, je nutno do 8 dnů nahlásit změnu rovněž sociální a zdravotní pojišťovně.

Všechny společnosti musejí dbát na aktuálnost údajů v svém sídle na všech svých oficiálních dokumentech jako jsou objednávky, dopisy, faktury a také na svých webových stránkách.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít