TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Základní kapitál v ready made společnosti

Základní kapitál každé společnosti je základní jmění společnosti, které musí být vyjádřeno v české měně a jehož výše se liší v závislosti na typu společnosti. Základní kapitál je tvořen vklady zakladatelů (peněžními, popř. penězi ocenitelnými) anebo v průběhu fungování společnosti dalšími vklady ze strany jejích vlastníků.

Zákon ukládá povinné vytvoření základního kapitálu v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným (minimální výše 1 Kč) a ve společnosti akciové (minimální výše 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií anebo minimálně 20 milionů Kč s veřejnou nabídkou akcií).

Převod ready made společnosti na nového majitele – našeho klienta - je jednoduchý. Pokud chce nový majitel převzít firmu, nabízíme k převodu ready made společnosti s jediným jednatelem / členem představenstva a jedním společníkem / akcionářem.

Nákup ready made společnosti přináší v porovnání se zakládáním nové společnosti zásadní výhodu: Nejenom že zakládání společnosti vlastními silami může trvat několik týdnů i měsíců, zatímco za ready made firmu může nový majitel začít jednat okamžitě. Principem a základní výhodou ready made firem je především fakt, že mají již splacený základní kapitál. Při převodu ready made společnosti klient koupí obchodní podíly nebo akcie v nominální hodnotě a oproti tomu dostane na pokladně společnosti její základní kapitál. Základní kapitál společnosti - při převodu ready made společnosti se převádí pouze účetně. V praxi to vypadá tak, že klient kupuje obchodní podíly za cenu např. 200.000 Kč a naše společnost předává klientovi 200.000 Kč (základní kapitál v majetku společnosti) na pokladně. Fakticky tedy dojde k oboustrannému započtení uvedených částek, tzn. výše uvedených 200.000 Kč je předáno pouze účetně \"na papíře\".

Ačkoli nově zákon umožňuje založit společnost s ručením omezeným již se základním kapitálem ve výši pouhé jedné koruny, stále doporučujeme svým klientům společnosti se základním kapitálem vyšším – ideálně stále ve výši 200.000 Kč, jako to zákon ukládal dosud. Taková společnost totiž působí důvěryhodnějším dojmem na obchodní partnery, budoucí zákazníky nebo např. na banky.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít