TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Jak změnit sídlo společnosti

Ke změně sídla společnosti potřebujete v prvé řadě potřebné dokumenty. Zde jde o výpis z katastru nemovitostí a dále souhlas s umístěním sídla od vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytových prostor.

Pokud se rozhodnete pro nové sídlo firmy v jiném městě, je nutné změnit rovně zakladatelský dokument Vaší společnosti a to ve formě notářského zápisu. K tomu je potřeba mít souhlas daného počtu společníků a učinit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady. V případě, že např. měníte sídlo pouze v rámci Prahy, nemusí mít rozhodnutí formu notářského zápisu (v zakladatelské listině je uvedeno sídlo firmy jako Praha) a stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Pokud tedy dojde k rozhodnutí změně sídla společnosti, podnikatel má povinnost podat návrh na zápis dané změny do obchodního rejstříku. Navrhovatelem pro zápis změny sídla v obchodním rejstříku je obchodní společnost, která bude jednat prostřednictvím svého statutárního orgánu. Změna sídla společnosti a návrh na její zápis v OR je potřeba podat na příslušný rejstříkový soud.

Nezapomeňte, že v návrhu musí být již celá adresa sídla společnosti, na rozdíl od zakladatelské listiny, kde stačí pouze město.

K návrhu na změnu sídla firmy je nutné přiložit další dokumenty jako:

  • doložení o provedení právního úkonu (rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady) pokud je nutné
  • plné znění zakládajícího dokumentu a stanov společnosti pokud se vyžaduje
  • souhlas s poskytnutím sídla od vlastníka nemovitosti, ve které má být umístěno nově sídlo firmy 
  • výpis z katastru nemovitostí, aby bylo jasná, že osoba, která dává souhlas je vlastníkem nemovitosti
  • kolek na zápis změny sídla společnosti v OR

Soud je po obdržení návrhu povinen učinit rozhodnutí o změně sídla firmy nejpozději do 5-ti dnů.

Po změně sídla společnosti je nutné také do 15 dnů informovat další úřady. Na živnostenském úřadě vyplnit změnový list, na finančním úřadě změnu doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo novým živnostenským oprávněním a v případě zaměstnanců nahlásit změnu do 8 dnů adresy příslušným sociálním a zdravotním pojišťovnám.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít