TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Zakládání společnosti s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným je proces skládající se z několika kroků. Společnost s ručením omezeným je právnická osoba založená podle zákona. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně známého také jako zákon o obchodních korporacích - ZOK.

V první fázi je nutno sepsat a podepsat společenskou smlouvu nebo v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinu ve formě veřejné listiny.

Po podpisu dokumentů následuje podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zápisem nové společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku nová společnost vznikne a získá právní subjektivitu, může tedy nabývat práv a povinností.

V současnosti vyžaduje proces zakládání společnosti s ručením omezeným v České republice až 2 měsíce času v závislosti na počtu nutných úkonů a typu a složitosti struktury zakládané společnosti.

Zakladatel s.r.o. se rozhodne, jakou si stanoví výši základního kapitálu své nové společnosti. Minimální zákonná výše je v současnosti 1 Kč. Chce-li ale podnikatel působit na trhu důvěryhodně, zvolí raději základní kapitál alespoň ve výši 200.000 Kč.

Dalšími důležitými aspekty při zakládání s.r.o. je volba vhodného názvu firmy a jejího sídla, také je nutno určit výše podílů jednotlivých společníků a jmenovat statutární orgány – jednatele společnosti. Je rovněž nutno mít na paměti, že společnost může začít podnikat ve zvoleném oboru teprve poté, co zajistí ohlášení příslušných živností na živnostenském úřadu. O všech těchto náležitostech je třeba mít jasno před podáním návrhu na zápis nové s.r.o. do obchodního rejstříku.

Vzhledem k poměrně vysoké časové náročnosti a komplikovanosti administrativních procesů spojených se zakládáním společnosti s ručením se začínajícím podnikatelům vyplatí oslovit specializované poradenské firmy a nechat si od nich založit společnost s ručením omezeným na míru, ušetří tak nejenom svůj čas, ale v konečném důsledku může ušetřit i finanční prostředky.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít