TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Virtuální trvalý pobyt Brno

Adresu trvalého pobytu může v České republice mít každý občan pouze jednu. K trvalému pobytu se nemusí občan přihlásit vždy na adrese, kde se skutečně zdržuje, vždy však musí mít pro přihlášení na danou adresu souhlas majitele příslušné nemovitosti a tato nemovitost musí být označena číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a musí být přímo určena pro bydlení, ubytování nebo alespoň individuální rekreaci. 

V případě, že se občan z nejrůznějších důvodů nemůže přihlásit k trvalému pobytu ve vlastní nebo pronajaté nemovitosti, má dále možnost přihlásit se k trvalému pobytu na místně příslušném místním úřadě. Adresa na místním úřadě však nestačí například v případě, že občan začíná provozovat živnost a na živnostenském úřadě musí nahlásit místo podnikání doložené souhlasem majitele nemovitosti s místem podnikání. Adresa na místním úřadě není ani dostatečně reprezentativním místem trvalého pobytu v případě, že se občan uchází o pracovní pozici v instituci, která i na tuto okolnost klade důraz. 

Pro každého, kdo z jakéhokoli důvodu potřebuje reprezentativní adresu trvalého pobytu, máme chytré řešení: Nabízíme službu poskytnutí virtuálního trvalého pobytu. Naše firma Profisídla.cz disponuje adresami na reprezentativních místech v moravské metropoli Brně a tyto adresy poskytuje jako trvalé bydliště pro občany ČR a občany zemí EU. Cena za poskytnutí této služby je velmi příznivá a určitě se její využití vyplatí.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít