TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Začínáte podnikat? Co byste neměli opomenout

Je úplně pochopitelné, že každý začínající podnikatel se těší, až mu jeho nová firma začne vydělávat peníze. Pod vlivem počátečního nadšení by ale nikdo neměl opominout právní stránku celého podniku. Myslete na to a nezapomeňte si právní stránku pořádně ohlídat.

Váš nový projekt musí stoprocentně vyhovovat požadavkům všech příslušných zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů, abyste se nedostali do konfliktu s úřady a neplatili třeba zbytečně pokuty. Pamatujte také, že jednou podepsané smlouvy jsou platné a není snadné je rychle změnit, pokud se později ukáže, že jsou pro Vás nevýhodné. Je proto důležité všem smlouvám věnovat pozornost hned při jejich formulaci a dbát na to, aby byly nejenom věcně, ale také právně zcela v pořádku. Každý smluvní partner není vždycky gentleman a bylo by chybou se spolehnout se pouze jeho „dobré slovo“. Nepodceňujte dokonce ani vztahy v rámci rodiny. Uvědomte si, že pokud by např. Vaše firma nebo její součást, např. provozní prostory nebo kapitál, měla základ ve společném jmění manželů, může to po případném rozvodu třeba znamenat pro Vaše podnikání nenapravitelné škody.

Pro podnikatele je také důležité, aby si chránil svůj nápad, značku, zkrátka cokoli, na co se může vztahovat autorský zákon. Nezapomínejte proto na registraci průmyslového vzoru, ochranné známky nebo patentu nebo také včasnou registraci internetové domény. Pokud by totiž někdo jiný zaregistroval, ať už shodou náhod nebo ze spekulativních důvodů, doménu, která by nejlépe odpovídala Vašemu podniku nebo projektu, budete mít zbytečné náklady s jejím odkupem nebo o ni zkrátka přijdete.

Je také nutno už při koncipování dokumentace počítat s možným budoucím rozvojem Vašeho podniku, proto je nutno postavit dokumentaci tak, aby byla použitelná i na rozvinutou strukturu podniku v budoucnosti.

Právní aspekty související s rozvojem konkrétního podnikatelského odvětví musí samozřejmě každý podnikatel sledovat i v průběhu celého trvání projektu nebo existence firmy, aby se nedostal do rozporu se zákonem. Pokud se podnikatel necítí dostatečně právně erudovaný a nechce nic v tomto ohledu ponechat náhodě, má vždycky možnost obrátit se na některou z poradenských právních firem, které jsou schopny zajistit komplexní právní služby od sepsání smluv a zakladatelských listin po zastupování klienta před úřady.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít