TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Přemístění sídla firmy a OSVČ

U přemístění adresy sídla společnosti je důležité, z jaké obce, do které se sídlo mění. Pokud již společnost má v zakladatelském dokumentu či v jeho změnách sídlo označeno pouze jako udání města (sídlo: Praha) pak je možné změnit adresu sídla bez nutnosti notářského zápisu, a tedy společnost může zvolit jakoukoliv adresu na území Prahy. 

O změně sídla společnosti v tomto případě může rozhodnout statutární orgán – jednatel/-lé (dle způsobu jednání), představenstvo, ……

Pokud nové sídlo firmy leží v jiné obci než sídlo stávající, pak je nutné učinit rozhodnutí valné hromady notářských zápisem. Valná hromada se svolává, je usnášení schopná a rozhoduje dle předchozí zakladatelského dokumentu firmy či jeho změnách.  

Rozhodnutí statutárního orgánu nebo valné hromady o změně sídla se bez zbytečného odkladu musí oznámit rejstříkovému soudu. Změny mohou být do obchodního rejstříku zapsány dvojím způsobem. Společnost podá přímo na příslušný rejstříkový soud návrh na provedení změn společně s ověřeným souhlasem s umístěním sídla (doba trvání do 5 pracovních dnů vydá usnesení) anebo pokud změna vyžadovala notářský zápis, pak do veřejného rejstříku může zapsat přímo notář a změna sídla firmy je pak zapásna do OR přímým zápisem. 

Jakmile je změna sídla firmy provedena je potřeba tuto změnu nahlásit dalším příslušným úřadům jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečí (pokud má společnost zaměstnance). Živnostenský úřad si změny aktualizuje sám, není tedy třeba hlásit, jen po nějaké době prověřit, zdali je učiněno. 

Změna sídla právnické osoby do jiné země je také možná (přemístit sídlo) ovšem pokud to dovoluje právní řád země, do kterého by se česká firma stěhovala. 

Při změně sídla u fyzické osoby (OSVČ) postačuje pro změnu sídla (dříve místa podnikání) pouze občanský průkaz a souhlas s umístěním sídla také s ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti. Změnu může podnikatel nahlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě na území České republiky. Změnu úřad vykoná ihned a podnikatel je poté povinen nahlásit tuto změnu na příslušném finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. 

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít