TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Výkup firem - neplátců DPH před koncem roku 2013

Naše společnost nabízí za výhodných podmínek ojedinělou službu odkup firem. Podnikatelé, kterým jejich společnost už k jejich obchodním potřebám neslouží, nám mohou svou společnost nabídnout. Pokud nabízená společnost splní parametry, které jsme si nastavili pro odkupované společnosti, odkoupíme společnost ještě do konce letošního roku.

Odkupujeme společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti i evropské společnosti. Pokud nějakou společnost vlastníte, ale už pro Vás přestala plnit svou obchodní roli, rádi byste ji prodali, ale nemůžete najít kupce nebo nemáte čas na to, abyste si kupce sami našli, můžete nám ji nabídnout k odkoupení. Naši experti posoudí, zda a za jakou cenu ji od Vás můžeme odkoupit.

Podmínky, které si naše společnost stanovila pro odkupované společnosti, jsou zcela standardní a jejich dodržení je nutné pro bezpečný průběh celé transakce a pro spokojenost obou smluvních stran.

Především je nutno doložit, že společnost je zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů. Další podstatnou podmínkou je, že společnost měla po celou dobu své existence řádně vedené účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. V době odkupu nesmí být odkupovaná firma plátcem DPH, pokud však byla plátcem DPH dříve, nevadí to. Firma nesměla být nikdy v minulosti plátcem spotřebních daní. K tomu poslouží potvrzení o bezdlužnosti společnosti ze strany finančního úřadu, od správy sociálního zabezpečení a od zdravotní pojišťovny.

Další podmínkou je naprostá bezúhonnost statutárního orgánu společnosti, proto musí statutární orgán předložit výpis z rejstříku trestů.

Jestliže je Vaše společnost bez závazků, není-li zadlužená, pokud tedy společnost našeho klienta splní veškeré výše vyjmenované podmínky, odkoupíme ji a zajistíme veškeré právní náležitosti spojené s prodejem společnosti, změnou jejího statutárního orgánu a sídla. 

Výkupní cena se bude odvíjet zejména od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku a stavu jejích zakladatelských a ostatních dokumentů. Kromě výkupní ceny uhradí naše společnost náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn do obchodního rejstříku.

Pokud Vás nabídka naší služby zaujala a jste vlastníkem firmy, kterou již nepotřebujete, neváhejte nám ji nabídnout ještě do konce roku 2013!

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít