TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Založení a vznik obchodní společnosti

Obchodní společnost je právnická osoba, která vzniká podle zákona č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK).

Obchodní společnost se v souladu § 8 zákona o korporacích zakládá společenskou smlouvou, jež vyžaduje formu veřejné listiny. Pokud zákon připouští, aby obchodní společnost založil jediný zakladatel, zakládá se tato společnost zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny. Podpisem zakladatelských dokumentů je společnost založena, ale zatím nevznikla.

Po podpisu zakladatelských dokumentů je nutno podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Okamžikem zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku tato společnost vznikne. Teprve potom obchodní společnosti začne existovat, získá právní subjektivitu a může nabývat práv a povinností.

Založení a vznik obchodní společnosti jsou tedy dva odlišné termíny, které není možno zaměňovat.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít