TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Registrace firmy na finančním úřadě

Okamžikem zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku začíná běžet třicetidenní lhůta k tomu, aby majitel této nové firmy provedl její registraci na finančním úřadě. Tato registrace firmy na finančním úřadě je povinná z důvodu nutnosti přihlásit se k dani z příjmů právnických osob a k dalším vybraným daním, které bude podnikatel v následujícím období platit.

Registraci provádí podnikatel u místně příslušného finančního úřadu. V případě daně z příjmů, silniční daně nebo DPH to znamená u úřadu, v jehož obvodu má společnost sídlo, které má zapsané v obchodním rejstříku.

Seznam finančních úřadů včetně jejich územní působnosti je specifikován zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

U majetkové daně, u níž je předmětem zdanění nemovitost, je místně příslušný úřad, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází.

Finanční úřad následně vydá podnikateli osvědčení o registraci daně spolu s daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Základní daní, ke které se musí podnikatel na finančním úřadě registrovat, je daň z příjmů právnických osob. Tato daň se platí za každý kalendářní rok a jejím předmětem jsou výnosy a náklady z veškeré podnikatelské činnosti. Daňové přiznání se podává do 31. března a daň je splatná ve lhůtě 3 měsíců.

Pokud má podnikatel zaměstnance, musí je registrovat k dani z příjmů fyzických osob.

Na začátku podnikání se podnikatel může dobrovolně registrovat k dani z přidané hodnoty (DPH). Dobrovolná registrace k DPH je obecně výhodná pro firmy, jejichž zákazníci jsou také plátci DPH. Registrace k DPH je však povinná v případě, když obrat firmy dosáhne za předchozích maximálně 12 měsíců částky 1 mil. Kč. Veškeré povinnosti vztahující se k placení DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít